Search form

1 Korintopi 12:31

31Chi­manda, Taita Diusta mañai­chi kara­muchu, chasa­kuna­manda mas alli­lla rurag­kuna tian­ga­pa. Chasa tiag­pi­pas, imasa asku­rinti mas alli­lla kaug­san­ga­pa kag­ta­mi kuna­ura iacha­chin­ga­pa kai­ki­chita.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index