Search form

1 Korintopi 14:22

22Chasaka, mana iachaska rimai­kuna­wa riman­ga­pa, mana balin­chu Cristo­wa iuia­rig­kunata iuia­chin­ga­pa. Paita manara rigsig­kunata iuia­chin­ga­pa­mi ni­raiá. Ikuti Santu Ispí­ritu iuia­chis­kata willan­ga­paka, mana balin­chu manara Cristota rigsig­kunata. Balin­mi, pai­wa iuia­rig­kunata alli suma iuiai iuia­chin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index