Search form

1 Korintopi 15:57

57Chasa kag­pi­pas, Taita Dius kikin­mi Iaia Jesu­cristo­wa pai­pa iapa iachaita nukan­chita kara­mú; chasa­waka, wañuita binsii pudin­ga­pa. Chi­manda, paita ni­sun­chi: “Pai Siñur”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index