Search form

1 Korintopi 5:7

7Mana bali liba­durata sitag­sina rurai­chi. Chi jiru ruraspa kaug­sa­kus­kata llugsi­chii­chi. Chasa llug­si­chis­paka, judiu­kunapa paskua pun­cha miku­diru mana liba­dura­wa musu tanda ruras­ka­sina­mi tukun­kan­gi­chi. Chi paskua puncha cha­ia­urami Taita Diusta karaska Ubija, Cristo ni­raiaska, nukan­chi­manda wañu­chii tukurka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index