Search form

1 San Juan 3:8

8Ikuti mai­kan­pas panda­rispa kaug­sag­kunaka, iaia kuku­wa­mi kan­kuna. Chi iaia kukuka, kalla­rii­manda­ta­mi panda­riilla ka. Taita Dius­pa wam­bra Jesu­cristoka, chi iaia kuku mana alli ruras­ka­kunata puchu­kan­ga­pa­mi samurka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index