Search form

1 San Juan 5:16

16Mai­kan waugki sug panda­riska mana wañuima apai tukun­ga­pa panda­ri­kus­kata kawas­paka, Taita Diusta maña­pui­chi pasin­sia­chu. Chasa­pika Taita Dius kikin, pasin­siaspa, ikuti suma kaug­sai­ta­mi paita kara­munga. Mana wañui­ma apai tukun­ga­pa pan­da­rii­kuna­man­da­mi rimai­ki­chita. Dil­tudu­pa wañui­ma apai tukun­ga­pa pan­da­rii­pas­mi tia. Chasa pan­da­rig­kuna­manda, mana nii­ki­chita­chu, Taita Diusta maña­pun­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index