Search form

1 San Pedro 1:3

Suma luarpi kaug­sag­rin­ga­pa iuiai­lla­wa kaug­sa­sun­chi

3Nukan­chipa Iaia Jesu­cristopa Taita Diusta ni­sun­chi: “Kam, iapa suma atun­mi kangi”. Paika, Jesu­cristo wañus­kata kaug­sa­chis­ka­wa, nukan­chi­manda iapa suma lla­ki­rispa, musu kaug­sai­ta­mi kara­murka. Chi­wanka, suia­na­kun­chimi, suma luarpi kaug­sag­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index