Search form

1 San Pedro 3:21

21Chi iaku, baug­ti­sa­diru iakuta kawa­chig­sina­mi karka. Chasa­man­da­mi kuna­ura baug­ti­sa­ris­kapi nukan­chi kis­pi­rin­chi. Baug­ti­sa­ri­ura, mana kan­chu kuir­puta mapa anchu­chin­ga­pa. Baug­ti­sa­ris­kapi, Taita Dius­ta­mi mañan­chi, nukan­chipa iuiai tukuipi alli tukug­samun­ga­pa. Jesu­cristo kaugsa­ris­ka­man­da­mi Taita Dius nukan­chita kis­pi­chí.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index