Search form

1 Timoteota 4:12

12Mana pipas kamta wasa chura­chu­kuna, “Musu­mi kangi” nispa. Chasa­paka, iukangimi tukuipi alli kanga: rimas­kapi, suma kaug­sas­kapi, kuias­kapi i iuias­kapi, tukui jiru iuiai­kunata sakispa; chasaka, Cristo­wa suma iuia­rig­kunata imasa kaug­sa­na­kun­ga­pa chaiagta kawa­chin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index