Search form

1 Timoteota 5:16

16Kasapas. Maikan [warmi] Cristo­wa iuia­rig, sug biuda pai­pura iukag­pika, chi biu­data sumag­lla kawaspa, ima minis­tis­ka­kunata aida­chu­kuna. Chasaka, tukui Cris­to­wa tukus­ka­kunata mana chaian­ga­chu paita kawan­ga­pa. Chi­wanka, pai­kuna pudin­ga­kunami, sapa­lla warmi kidas­ka­kunata aidan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index