Search form

2 Korintopi 1:13-14

13-14Kam­kuna­pagma nukan­chi karta­kuna kachas­ka­pika, nukan­chi ima iuia­na­kuska­lla­ta­mi ni­na­kun­chi, kam­kuna iachan­ga­pa. Kam­kuna, chi­kunata kawas­paka, kunan­kama mai­lla­mi nukan­chi ima iacha­chis­kata alli­lla iachan­gi­chi. Muna­ku­nimi, kam­kuna tukuipi alli­lla iuiaipi iachan­ga­pa. Chasaka, nukan­chipa Iaia Jesús samug puncha chaia­ura, imasa­mi nukan­chi, kam­kuna­manda iuia­rispa, alli iuia­chii­wa kan­chi: chasa­lla­ta­mi kam­kuna­pas, nukan­chi­manda iuia­rispa, alli iuia­chii­wa kan­kan­gi­chi.

15Kam­kuna chasa kag­manda alli iuiaspa, nuka muna­kur­kani, ñugpa kam­kuna­pagma chaiag­rin­ga­pa. Chi­wanka muna­kurka­nimi, iskai biaji kam­kunata kawag­rispa, kam­kuna iapa alli­lla kan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index