Search form

2 Korintopi 1:19

19Sil­vano, Timo­teo i nuka, kam­kunata Taita Dius­pa wam­bra Jesu­cristo­manda willar­kan­chi; pai Jesu­cristoka, “Kasa­mi rurasa” nis­paka, ñi ima­ura­pas mana nin­chu: “Mana chasa rura­sa­chu”. Pai niska, tukui chasa­mi tukú.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index