Search form

2 Korintopi 11:21

21Ikuti nukan­chi­taka manchaimi apirka, chasa kam­kunata ruran­ga­pa. Chasaka manchas­pa­lla­mi nii­ki­chita.

Chasa kag­pi­pas, imasa­mi sug­kuna, kai alpapi kaska­manda iuia­rispa, atun tukun­kuna: chasa­lla­ta­mi nuka­pas, upa­sina rimaspa, atun tukuni.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index