Search form

2 Korintopi 4:2

2Chi Alli Willai­ta willan­ga­paka, tukui pingaipa pakalla jiru rurai­kunata wabutispa­mi sakin­chi. Chasaka, mana sug rigcha iuias­pa­lla­mi willan­chi. Dius­pa Rimai­ta­pas mana sug rigcha ni­raias­kata iacha­chin­chi­chu. Chasa­paka, sutipa kas­kata willaspa­mi, tukui runa­kunata kawa­chi­rispa, Dius­pa ñawipi suma iacha­chin­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index