Search form

2 Korintopi 5:11

Taita Dius­wa pasin­sia­chirii­chi, niska­manda

11Chimandami, Iaia Jesusta sumag­lla manchan­ga­pa chaias­kata iachaspa, runa­kunata alli­lla willan­chi, pai­kuna­pas Jesus­wa tukun­ga­pa. Nukan­chi imasa kas­ka­taka, Taita Diusmi alli­lla iachá. Muna­ku­nimi, kam­kuna­pas nukan­chi imasa kas­kata alli­lla iachan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index