Search form

2 San Pedro 2:10

10Pai nis­ka­kunata piña­rispa, kikinpa jiru iuiai­lla­wa imasa munas­ka­sina ruraspa kaug­sa­na­kus­kata mas­mi chi nina­ma sitai­wa jus­ti­sian­ga­pa ka. Chasa­kunaka, mai­tuku ni­kug­pi­pas mana uias­pa­lla, imasa munas­ka­sina ruras­pa­mi kaug­sa­nakú. Sug luarpi suma atun kag­kuna­ta­pas mana man­chas­pa­lla kamig­kuna­mi kan­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index