Search form

2 San Pedro 2:20

20Mai­kan­pas nukan­chita kis­pi­chig Iaia Jesu­cristota rig­sigka, kai alpapi jiru munai­kuna­manda anchu­chi­ris­ka­mi ni­raiá. Chasa anchu­chi­riska ni­ra­ias­pa­pas, ikuti chi jiru­kunama tigrag­pika, chi jiru­kuna­wa watas­ka­sina­mi ikuti tukug­samú. Chasaka, ñug­pa­man­da­pas mas jiru rurag­mi tukug­sa­munga.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index