Search form

2 Tesalonikapi 1:3

Cristo samu­ura, Taita Diuska jiru rurag­kunata jus­ti­sian­ga­pa kaska­manda

3Taita­kuna i mama­kuna, ima­ura­pas­mi iukan­chi, kam­kuna­manda Taita Diusta: “Pai Siñur” ninga. Kam­kuna Cristo­wa mas suma iuia­ri­na­kug­manda, kam kikin­pura mas sumag­lla kuia­na­kug­manda­mi nukan­chita chaiá, chasa “Pai Siñur” nin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index