Search form

3 San Juan 1:6

6Pai­kunaka, kam­bag­manda samus­pa­mi, kam ima pai­kunata suma kuias­ka­manda, Cristo­wa tukus­ka­kuna kaipi kas­ka­kunata willag­samur­ka­kuna. Taita Diusta kun­tin­ta­chin­ga­paka, kamka pai­kunata ima minis­tiska kara­puangi. Chasaka, Dius­pa Rimaita willas­pa­mi purin­ga­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index