Search form

Hechos 11:17

17Nigpi, imasa­mi nukan­chi Iaia Jesu­cristo­manda suma iuias­ka­kunata, Taita Dius paipa Ispi­ri­tuta karag­sa­murka: chasa­lla­ta­mi pai­kuna­ta­pas kararka. Nig­pika nuka, ¿ima­tak kani, Taita Dius kikin muna­kus­kata: “Mana” nin­ga­pa?

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index