Search form

Hechos 13:48

48Chasa uias­paka, mana judíu kag­kuna­pas, kun­tin­ta­rispa, nir­ka­kuna:

—Diuspa Rimaika, iapa suma­mi nukan­chita uia­rirka—. Mana puchuka­ri­diru suma kaug­saita iukan­ga­pa agllai tukus­ka­kunami Iaia Jesus­wa suma iuia­rir­ka­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index