Search form

Hechos 14:19

19Chi puncha­kuna, Antio­kia i Iko­nio pui­blu­kuna­manda judiu­kuna chi Listra pui­bluma chaiag­rir­ka­kuna. Chaiag­ris­paka, Listra­manda runa­kunata imasa rimaspa­pas iuia­chir­ka­kunata, Pablota rumi­wa piaspa wañu­chin­ga­pa. Chasa pias­paka, iuia­na­kurka: “Wañu­chir­kan­chimi”. Chasa iuia­na­kus­paka, paita aliuspa, pui­blu manan­cha karu­lla­pi sitag­rir­ka­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index