Search form

Hechos 20:32

32—Kuna­ura, Taita Dius­ta­mi kam­kuna­manda maña­pui­ki­chita, paipa suma kuiai­manda Suma Rimai­wa kam­kunata kawa­puachu; chi Rimaita tukui suma uiag­kuna, wiña­chis­ka­sina kan­ga­pa. Chasaka, paipalla kag­kuna­wa, kikin Taita Dius suma luarpi karan­ga­pa ni­ra­ias­kata tukui­kuna chaskig­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index