Search form

Hechos 22:3

3—Nuka, Silisia alpapi, Tarso pui­blupi tiag­samuska judíu runa­mi kani. Kai Jeru­sa­lenpi, taita Gama­liel iacha­chi­kuska­wa­mi wiñag­samurkani. Pai­wa, tukui imasa nukan­chipa ñugpa­manda taita­kuna ima ruran­ga­pa ni­raias­kata iachai­kus­pa­mi ata­rirkani. Chi­manda, tukui kam­kuna kuna puncha kaipi kag­kuna­sina­mi, nuka­pas Taita Dius imasa nis­kata alli­lla ruraspa kani.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index