Search form

Kolosaspi 2:19

19Pai­kuna, Cristo uma kag­sina kas­ka­wa mana sug­lla­pi kan­kuna­chu. Imasa­mi uma­manda tukui samú, angu­kunapi iawar tukus­ka­wa sug­lla kuir­pu suma wiñan­ga­pa: chasa­lla­ta­mi Cristo­wa, paipa kuir­pu ni­raias­ka­kuna, Taita Dius imasa munas­ka­sina wiñan­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index