Search form

Kolosaspi 3:5

Ñugpata kaug­sai­manda i musu kaug­sai­manda

5Chasa­manda, tukui kai alpa­manda mana alli­lla iuiai­kunata wañu­chig­sina rurai­chi. Kari war­mi­wa mana panda­rin­gi­chi. Ima jiru iuia­ris­pa­pas, mana ruran­gi­chi. Ima mana suma munai i iuiai iuia­chig­pi­pas, mana chasa ruran­gi­chi. Sug­kuna iukas­kata mana muna­rin­gi­chi, kam­kunapa kan­ga­pa. Chasa muna­rig­kunaka, ianga dius­kunata kungu­rig­sina­mi ruran­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index