Search form

Galasiapi 2:4

4Ikuti chi­lla­pita sug runa­kunaka, “Cristo­wa­mi kan­chi” llu­llaspa, nukan­chi­manda paka­lla iai­kuspa, muna­na­kurka, Titota chi markata chura­chin­ga­pa. Chi­kunaka, nukan­chita shachin­ga­pa­mi kati­raiar­ka­kuna. Imasa Jesu­cristo­wa tukus­ka­kunaka Moi­sés ima ruran­ga­pa willas­kata libriag­sina kas­kata kawan­ga­pa­mi kati­ra­iar­ka­kuna. Moi­sés ima iacha­chis­kapi nukan­chita ikuti watas­ka­sina cha­rin­ga­pa­mi muna­na­kurka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index