Search form

Galasiapi 3:22

22Chasa­paka, imasa­mi ñugpa­manda librupi willa­raiá: tukui pan­da­ris­ka­kuna wichka­raias­ka­sina­mi ni­raian­chi. Chi­manda­mi Jesu­cristo­wa suma iuia­rig­kunaka, kispi­rispa, Taita Dius ima karan­ga­pa nis­kata chaskin­ga­pa kan­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index