Search form

Galasiapi 4:30

30Chasa pasa­ri­kug­pi­pas, ¿imasatak ñugpa­manda librupi willa­raiá? Kasa­mi willa­raiá:

Randiska warmita

paipa wam­bra­wan­ta

kaimanda llugsi­chii.

Chi randiska warmipa wam­bra mana pudin­chu,

mana randiskapa wam­bra­waka

taita ima sakin­ga­pa kas­kata

chaugpi chaugpi parti­na­kun­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index