Search form

Hebreokunata 10:16

16Atun Taita Dius kasa­mi ni:

“Chi puncha­kuna ialiska­ura­manda,

kasami nuka­wa pai­kuna­wa iuia­ri­na­kun­ga­pa kan­chi:

nuka ima ruran­ga­pa nis­ka­kunata

pai­kunapa iuiai­pi­mi

chu­ran­ga­pa kani.

Paikunapa sungupimi

imasa rurangapa kas­kata

iskribin­ga­pa kani”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index