Search form

Hebreokunata 10:30

30Kasa­mi iachan­chi: atun Taita Dius­mi nirka:

Nukatami chaia­wa­ku,

jiru ruraikunata randi­chin­ga­pa.

Kasapasmi niraiá:

Atun Taita Diusmi

paipa runakuna ima ruras­ka­kunata kawa­chin­ga­pa ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index