Search form

Hebreokunata 10:5

5Chi­wanka Cristo, kai alpama tiag­samus­paka, Taita Diusta kasa­mi nirka:

Kama­riku i rupa­chiska animal­kunata

ña mana munangichu.

Nukata sug kuir­pu­mi kara­war­kangi,

nuka aichaiug runa tukun­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index