Search form

Hebreokunata 13:21

21Taita Dius­lla­tata kam­kunata iuia­chi­chu, tukuipi alli kan­ga­pa; chasaka, pai imasa munas­ka­sina alli­lla ruran­ga­pa­kuna. Chasa­lla­ta, Jesu­cristo­wa tukui nukan­chita pai kikin imasa muna­kus­ka­sina rura­chu. Cristota ima­ura­pas ni­sun­chi: “Kam, iapa suma atun­mi kangi”. Chasa kachu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index