Search form

Hebreokunata 5:7

7Cristo, kai alpapi kaug­sa­ku­ura, sin­chi kapa­rispa i wakas­pa­mi Taita Diusta sumag­lla maña­kurka. Kikin Taita Dius, pudig­mi karka, wañuita paita kis­pi­chin­ga­pa. Pai Cristo suma manchai­wa mañaspa kag­man­da­mi Taita Dius paita uiarka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index