Search form

Hebreokunata 8:8

8Ñi imapi mana alli­lla runa­kuna kas­ka­manda­mi ñugpa­manda libru­pi kasa ni­raiá:

Atun Taita Dius­mi kasa ni:

“Sug punchakunami chaia­mun­ga­pa ka,

Israel­manda i Juda­manda runa­kuna­wa

sug musu iuiaiwa

nukawa iuiarinakun­gapa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index