Search form

Hebreokunata 9:15

15Cristo chasa ruras­ka­wa­mi Taita Dius­wa runa­kuna­wa chaug­pipi pai tukug­samurka; cha­saka, ikuti musu iuiai­wa iuia­ri­na­kun­ga­pa. Ñugpata Taita Dius­wa runa­kuna imasa kaug­san­ga­pa iuia­ris­kata panda­rig­manda­mi kis­pi­chin­ga­pa Cristo wañug­sa­murka; cha­saka, imasa Taita Dius karan­ga­pa nis­ka­sina, pai agllas­ka­kuna mana puchuka­ri­diru suma kaug­sai­ta chas­kig­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index