Search form

Santiago 1:18

18Pai kikin munas­pa­lla, paipa rimai­wa nukan­chita mana puchu­ka­ri­diru suma kaug­sai­ta­mi kara­murka. (Chi rimai, tukuipi sutipa­mi ka.) Chasaka, tukui pai ima wiña­chis­ka­kuna­manda, nukan­chi pai­manda ñugpa kis­pi­chiska kan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index