Search form

Lucas 11:31

31—Taita Dius jus­ti­siai ruran­ga­pa puncha chaia­uraka, Chaug­pun­cha suti alpata mandag warmi­ka saia­rispa­mi kuna­ura­manda runa­kunata nin­ga­pa kan­kunata: “Mana alli­lla rurag­kuna­mi kan­gi­chi”. Ñugpata chi warmi, iapa karu alpa­manda­mi samurka, atun mandag Salo­monpa iapa iachai­wa rima­kus­kata uian­ga­pa. Kai rima­kug­ka, Salo­mon­manda­pas mas iacha­mi ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index