Search form

Lucas 21:5

Dius­pa atun wasita puchukai tukun­ga­pa, Jesús willaska­manda

5Sug runa­kuna, Dius­pa atun wasi­manda rimaspa, ni­na­kurka:

—Iapa atun kantiaska rumi­kuna­wa i Taita Diusta karas­ka­kuna­wa saia­chiska, ña iapa suma­mi kawa­ri­ku.

Chasa uiaspa, Jesuska nirka:

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index