Search form

Lucas 8:10

10Chi­ura Jesuska, kasa ainirka:

—Kam­kunata niska­mi ka, Taita Dius imasa suma manda­kuska­sina kas­kata ñi ima­ura­pas mana iachas­kata iachan­ga­pa. Ikuti sug­kuna­taka iuiai apinga­sina parlu­kuna­lla­wa­mi rimani. Chasaka pai­kuna, kawa­na­kuspa­pas, mana kawag­sina­mi kan­kuna. Uia­na­kuspa­pas, mana uiag­sina­mi kan­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index