Search form

Filipospi 3:3

3Ikuti nukan­chi­mi sutipa mar­kata chu­raska ni­raian­chi. Santu Ispi­ri­tu­wa Taita Diusta kun­gu­rispa, Jesu­cris­to­wa alli iuia­chi­ris­pa­mi kan­chi. Nukan­chi imasa kas­ka­sina­lla­wa mana iuia­rin­chi­chu kis­pi­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index