Search form

Apocalipsis 14:7

7Sin­chi rimai­wa­mi ni­kurka:

—Taita Dius jus­ti­siai ruran­ga­pa pun­cha, ñami chaia­murka. Chi­manda, paita suma manchai­wa iuia­rispa nii­chi: “Kam, iapa suma atun­mi kangi”. Sug luarta, alpata, lamar iakuta i iaku ñawi­kunata wiña­chig kag­manda, paita kun­gu­rii­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index