Search form

Apocalipsis 22:2

2Chi pui­blu atun ñambi chaug­pipi i iaku pata pata­pas, chasa­lla­ta kaug­sai kara­diru sacha­kuna­mi wiña­na­kurka. Chi sacha­kunaka, killa killa­pi­mi mikui aparí. Chasaka, wata­pika chunga iskai biaji­mi aparí. Chi sacha pan­ga­kunaka, kai alpapi kaug­sag­kuna­manda ambi­mi ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index