Search form

Romanos 12:6

6Taita Diuska, nukanchita sugta sug rigcha, sugta sug rigcha, pai imasa munaskasinami karamú, nukanchi kikinpura aidanakuspa kaugsangapa. Pai kikin Santu Ispirituwa rimangapa karamugpika, pai imasa iuiachiskasina willasunchi, paiwa suma iuiarispa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index