Search form

Romanos 5:16

16Ari, suglla runa pandariskawa i Taita Dius karamuskawa manima alli kanchu imasa ninga. Chasa, Adán suglla pandarii ruraskamandami Taita Dius, justisiai ruraspa, wañuita kachamurka. Ikuti Taita Dius nukanchita kispichigta kachamurka; paiwaka, nukanchi achka pandariikuna ruraspapas, mana pandarig niraiangapa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index