Search form

Exodus 10:14

14Ay nagwáras datu dúdun kitu ngámin na giy-giyán ka Egipto. Ay ittu pikam tun na dumúma katabbun na dúdun nga naglaltuwád. Awan na nga kapáda, ay ittu pe tun nin ka panda.