Search form

Exodus 12:47

47Masápul la silibráran ngámin daya iIsrael idi nga Piyasta nga Paskuwa.