Search form

Exodus 13:7

7Ki unag pittu walgaw, tittu daya sinápay ya áwan pamalbád ya kanan nu. Ay masápul la áwan masmà a pamalbád onu sinápay ya atán pamalbád na ki oray ka wàna kiya íli nu.