Search form

Exodus 15:12

12Kane ùnatan mu wala ya diwanán na ímam, ay sillan lusà da ngala.