Search form

Exodus 15:15

15Ay nagansing tutu wala pànang daya agtuturáy da ka Edom. Ay nagpil-pilpig datu à-apu daya iMoab kitu ansing da tutu wala. Ay daya umíli ka Canaan, ay naawanán da ka namnáma gapu ki ansing da.